General information

Identity Color Red
Establishment 1944
Dean Prof.Dr. Ünal ALDEMİR
Campus
Ayazağa Campus
Web Site
http://www.ins.itu.edu.tr/
Number of Alumni 17.211
Area 55.000 m2
Number of Research Laboratories 17
Number of Education/Computer Laboratories 4
Number of Workshops 3


DEPARTMENTS AND FACULTY

DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING

http://www.insmuh.itu.edu.tr
Prof.Dr.   42
  Assoc.Prof.Dr.  21
  Assist.Prof.Dr.  23
  Lecturer Dr.  5
  Res.Assist.Dr.  15
  Res.Assist.  43
  Total  149


DEPARTMENT OF GEOMATICS ENGINEERING
http://www.geomatik.itu.edu.tr
Prof.Dr. 16
Assoc.Prof.Dr. 6
Assist.Prof.Dr. 7
Lecturer Dr. 3
Res.Assist.Dr. 0
Res.Assist. 17
Total 49


DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING
http://www.cevre.itu.edu.tr
Prof.Dr. 28
Assoc.Prof.Dr. 10
Assist.Prof.Dr. 9
Res.Assist.Dr. 1
Res.Assist. 16
Total 67

 

STUDENT CLUBS

MHK - Mühendisliğe Hazırlık Kulübü
 JFK - J​eodezi ve Fotogrametri Kulübü
MHKLogo

JFKLogo


 
ÇMK - Çevre Mühendisliği Kulübü
TYK -  Yapısal Tasarım ve Yarışma Kulübü
 CMKLogo
TYKLogo