KOMİSYONLAR

FAKÜLTE KOMİSYONLARIFakülte Burs Üst Komisyonu
Doç. Dr. Mecit ÇELİK (Komisyon Başkanı)
Doç. Dr. Esra ATEŞ GENCELİ
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Oğuz SELBESOĞLU
Araş. Gör. Dr. Erol LALE
Dr. Adalet DERVİŞOĞLU
Araş. Gör.  Meltem AĞTAŞ
Araş. Gör.  Cansu ÇOLAK 

Fakülte Mezunlarla İlişkiler Komisyonu

Doç. Dr. Zaide DURAN
Doç. Dr. Serdar DOĞRUEL
Doç. Dr. Serdar EROL
Dr. Öğr. Üyesi Senem BİLİR MAHÇİÇEK

Fakülte Tanıtım Komisyonu

Prof.Dr. Fethi KADIOĞLU (Komisyon Başkanı)
Doç. Dr. Veysel Şadan Özgür KIRCA
Doç. Dr. Gülsüm Emel ZENGİN BALCI
Doç. Dr. Filiz BEKTAŞ BALÇIK
Doç. Dr. Atilla DAMCI
Araş. Gör. Dr. Ayda Şafak AĞAR ÖZBEK
Araş. Gör. Nur YAĞMUR
Araş. Gör. Başak AYDIN FIRAT

Fakülte Staj Üst Komisyonu

Doç. Dr. M. Tevfik ÖZLÜDEMİR (Komisyon Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Özgür EKİNCİOĞLU
Araş. Gör. Dr. Bahar AYHAN

Öğrenci Temsilciliği Komisyonu

Doç. Dr. Zaide DURAN (Komisyon Başkanı)
Prof.Dr. Hakan Nuri ATAHAN
Doç. Dr. Nevin YAĞCI
Öğr. Gör. M. Ufuk ÖZERMAN

Atık Yönetimi Komisyonu

Prof.Dr. Kadir ALP (Komisyon Başkanı)
Prof.Dr. Ercan YÜKSEL
Doç. Dr. Özlem KARAHAN ÖZGÜN
Doç. Dr. Esra ERTEN
Fakülte Sekreteri İmdat ÖZDAL
İdare Amiri Turhan TÜRKMEN

Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlama Komisyonu (ADYP)

Prof.Dr. Şenol ATAOĞLU (Komisyon Başkanı)
Prof. Dr. Gülen İSKENDER
Prof.Dr. Himmet KARAMAN
Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÖZDEMİR ÇAĞLAYAN
Araş. Gör. Dr. Yavuz DURGUN
Araş. Gör. Mehmet Furkan ÇELİK
Fakülte Sekreteri İmdat ÖZDAL
İdare Amiri Turhan TÜRKMEN

Fakülte Lojman Komisyonu

Prof.Dr. Şenol ATAOĞLU

Fakülte Kalite Üst Komisyonu

Prof. Dr. Ünal ALDEMİR  (Komisyon Başkanı)                        
Doç. Dr. Zaide DURAN                 
Doç. Dr. Nevin YAĞCI
Doç. Dr.Hüseyin Onur TEZCAN
Öğr. Gör. Dr. Mehmet Ufuk ÖZERMAN
Araş. Gör. Muhammed Enes ATİK
Fakülte Sekreteri İmdat ÖZDAL

Spor Komisyonu

Doç. Dr. Fethi KADIOĞLU (Komisyon Başkanı)
İdare Amiri Turhan TÜRKMEN

Fakülte Web Sitesi Komisyonu

Doç. Dr. Zaide DURAN (Komisyon Başkanı)
Araş. Gör. Dr. Tolga Y. ÖZÜDOĞRU
Araş. Gör. Behlül KULA

İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu

Prof.Dr. Abdüsselam ALTUNKAYNAK (Komisyon Başkanı)
Prof.Dr. Ercan YÜKSEL (Komisyon Başkan Yardımcısı)
Prof.Dr. Şenol ATAOĞLU
Prof.Dr. Kadir ALP
Doç. Dr. Hasan YILDIRIM
Doç. Dr. H. Hakan YAVAŞOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa HATİPOĞLU
Öğr. Gör. Dr. Murat KURUOĞLU
Fakülte Sekreteri İmdat ÖZDAL
İdare Amiri Turhan TÜRKMEN


İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI
KALİTE VE AKREDİTASYON KOMİSYONU


Prof. Dr. Emre BAYRAKTAR (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Nihal ERATLI (Bölüm Başkan Yrd.)
Prof. Dr. Aykut ŞENOL (Bölüm Başkan Yrd.)
Dr. Öğr. Üy. Burcu GÜNEŞ (Yürütücü)
Prof. Dr. Gül POLAT TATAR (Yapı İşletmesi)
Doç. Dr. Bekir Yılmaz PEKMEZCİ (Yapı Malzemesi)
Doç. Dr. V. S. Özgür KIRCA (Hidrolik)
Doç. Dr. Cüneyt VATANSEVER (Çelik)
Dr. Öğr. Üy. Şükriye İYİNAM (Ulaştırma)
Dr. Öğr. Üy. Akif KUTLU (Mekanik)
Dr. Öğr. Üy. Aslı YALÇIN DAYIOĞLU (Geoteknik)
Araş. Gör. Dr. Mehmet Günhan AKSOYLU (Yapı Statiği)
Araş. Gör. Dr. Cem DEMİR (Betonarme)
Araş. Gör. Dr. Tolga ÖZÜDOĞRU (Geoteknik)
Araş. Gör. Dr. Ayda Şafak AĞAR ÖZBEK (Yapı Malzemesi)
Araş. Gör. Ömer EKMEKÇİOĞLU (Hidrolik)
Araş. Gör. Sinan Emre ÇANKAYA (Mekanik)
Araş. Gör. İsmet Gökşad ERDAĞI (Ulaştırma)
Araş. Gör. Haluk Emre ALÇİÇEK (Çelik)
Araş. Gör. Harun TÜRKOĞLU (Yapı İşletmesi)
Araş. Gör. Serkan KARATOSUN (Yapı Malzemesi) 

LİSANS DERS PROGRAMI HAZIRLAMA KOMİSYONU

 Dr. Öğr. Üy. Senem Bilir MAHÇİÇEK
Araş. Gör. Behlül KULA

DERS KOMİSYONU

 Dr. Öğr. Üy. Senem Bilir MAHÇİÇEK (Komisyon Başkanı)
Prof. Dr. Nihal ERATLI
Prof. Dr. Mehmet ÖZGER
Doç. Dr. H. Onur TEZCAN
Doç. Dr. Kadir ÖZAKGÜL
Doç. Dr. Atilla DAMCI
Dr. Öğr. Üy. Oğuz GÜNEŞ
Dr. Öğr. Üy. Hülya ÇALIK KARAKÖSE
Dr. Öğr. Üy. Ece BAYAT
Araş. Gör. Dr. Erol LALE

İNTİBAK (YATAY GEÇİŞ, DİKEY GEÇİŞ, AF) KOMİSYONU

Prof. Dr. Kemal Selçuk ÖĞÜT (Komisyon Başkanı)
Doç. Dr. H. Onur TEZCAN

ARGE KOMİSYONU

Prof. Dr. Aykut ŞENOL (Bölüm Başkan Yrd.-Komisyon Başkanı)
Dr. Öğr. Üy. Özgür EKİNCİOĞLU
Dr. Öğr. Üy. Aslı YALÇIN DAYIOĞLU
Araş. Gör. Sercan AKTİ
Araş. Gör. Efe ASLAN

ERASMUS KOMİSYON ÜYELERİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Esin ERGEN PEHLEVAN
Doç. Dr. Cüneyt VATANSEVER (Çelik)

ERASMUS DERS İNTİBAK KOMİSYONU

Prof. Dr. Yılmaz AKKAYA
Prof. Dr. Semih KÜÇÜKARSLAN
Prof. Dr. Alper İLKİ
Prof. Dr. Ercan YÜKSEL
Prof. Dr. Hilmi Berk ÇELİKOĞLU
Prof. Dr. M. Ayşen LAV
Prof. Dr. Güliz BAYRAMOĞLU
Doç. Dr. Deniz ARTAN İLTER
Doç. Dr. Mehmet Cüneyd DEMİREL

BURS KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üy. Mecit ÇELİK (Komisyon Başkanı)
Dr. Öğr. Üy. Mustafa HATİPOĞLU
Araş. Gör. Dr. Erol LALE
Araş. Gör. Adem KARASU
Araş. Gör. Cansu ÇOLAK
Müh. Gülcihan GÜLEY (Bölüm sekreteri)

WEB SAYFASI KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üy. Oğuz GÜNEŞ (Komisyon Başkanı)
Araş. Gör. Dr. Tolga ÖZÜDOĞRU
Araş. Gör. Behlül KULA

GÖZETMEN GÖREVLENDİRME KOMİSYONU

Araş. Gör. Ozan ALVER
Araş. Gör. Dr. Murat YILMAZ

DENKLİK KOMİSYONU

Prof. Dr. Abdullah Hilmi LAV
Prof. Dr. Ali Osman ATAHAN
Prof. Dr. Hakan Nuri ATAHAN

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇAP ve YANDAL KOMİSYONU

Prof. Dr. Abdullah GEDİKLİ
Doç. Dr. Emre Gürkan GÜRCANLI
Dr. Öğr. Üy. Berrak TEYMÜR

DERS ANKET KOMİSYONU

Prof. Dr. Kutlu DARILMAZ (Komisyon Başkanı)
Doç. Dr. Müge BALKAYA
Araş. Gör. Dr. Yavuz DURGUN
Araş. Gör. Dr. Tuba GÜRBÜZ BÜYÜKAYIKÇI
Araş. Gör. Dr. Bahar AYHAN
Araş. Gör. Harun TÜRKOĞLU
Araş. Gör. Haluk Emre ALÇİÇEK
Araş. Gör. Hasan Nuri TÜRKMENOĞLU
Araş. Gör. Sinan ERUÇAR

ANKET OKUTMA VE DERS DEĞERLENDİRME

Araş. Gör. Dr. Yıldır AKKAYA (Komisyon Başkanı)
Araş. Gör. Sedat KÖMÜRCÜ

YENİ GİREN ÖĞRENCİ ANKETLERİ

Öğr. Gör. Dr. Faik İYİNAM (Başkan)
Dr. Öğr. Üy. Mecit ÇELİK
Dr. Müh. Ayşe TOKSÖZ
Araş. Gör. Sefa DİKER

EKİP ÇALIŞMASI ANKETLERİ

Prof. Dr. Turgut ÖZTÜRK (Komisyon Başkanı)
Araş. Gör. Sefa DİKER

ÖĞRETİM ÜYESİ ANKETİ

Prof. Dr. Güliz BAYRAMOĞLU (Komisyon Başkanı)
Doç. Dr. Kadir ÖZAKGÜL

STAJ ANKET KOMİSYONU

Prof. Dr. Konuralp GİRGİN (Komisyon Başkanı)
Prof. Dr. Hafzullah AKSOY

MEZUNLAR ANKET KOMİSYONU

Doç. Dr. Müge BALKAYA
Araş. Gör. Dr. Sibel GÜREL

İŞVEREN ANKET KOMİSYONU

Doç. Dr. Hasan YILDIRIM (Komisyon Başkanı)
Öğr. Gör. Dr. Murat KURUOĞLU

ÇIKIŞ ANKET KOMİSYONU

Doç. Dr. Oral YAĞCI (Komisyon Başkanı)
Araş. Gör. Dr. Sibel GÜREL

AKADEMİK YÜKSELTMELERDE ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Prof. Dr. Mehmet ÖZGER (Komisyon Başkanı)
Doç. Dr. Osman BULUT

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM-TANITIM KOMİSYONU

Prof. Dr. Fethi KADIOĞLU (Komisyon başkanı)
Doç. Dr. Veysel Şadan Özgür KIRCA
Doç. Dr. Özkan ŞENGÜL
Doç. Dr. Tarkan ERDİK
Doç. Dr. Ali SARI
Doç. Dr. Deniz ARTAN İLTER
Doç. Dr. B. Özden ÇAĞLAYAN
Doç. Dr. Atilla DAMCI
Doç. Dr. Osman BULUT
Dr. Öğr. Üy. Akif KUTLU
Dr. Öğr. Üy. Ülkü Hülya ÇALIK KARAKÖSE
Dr. Öğr. Üy. Arcan YANIK

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-STAJ KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üy. Özgür EKİNCİOĞLU (Komisyon Başkanı)
Doç. Dr. Barlas Özden ÇAĞLAYAN
Dr. Öğr. Üy. Hale ERGÜN
Dr. Öğr. Üy. Necati Erdem ÜNAL
Öğr. Gör. Dr. Bahattin KİMENÇE
Araş. Gör. Bahattin Berk AYRAÇMA
Araş. Gör. Sidar Nihat BIÇAKCI
Araş. Gör. Şervan BARAN
Araş. Gör. Gözde BAKİOĞLU
Araş. Gör. Şehriban SAÇU
Araş. Gör. Eray TEMUR
Araş. Gör. Eyyup Ensar BAŞAKIN
Araş. Gör. Muzaffer YAZAR
Araş. Gör. Bülent TUNÇ
Araş. Gör. Selin HÜLAGÜ
Araş. Gör. Merve AKBAŞ
Araş. Gör. Onur DENİZ
Araş. Gör. Sinan ERUÇAR
Araş. Gör. Şener KÖLEMENOĞLU
Araş. Gör. Volkan HACISÜLEYMANOĞLU
Araş. Gör. Ali Gürkan GENÇ
Yük. Müh. Sebahat TOPUZ KİREMİTÇİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-SUNY STAJ KOMİSYONU

Araş. Gör. Dr. Bahar AYHAN (Komisyon Başkanı)
Araş. Gör. İsmet Gökşad ERDAĞI
Araş. Gör. Sedat KÖMÜRCÜ

ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ KOMİSYONU

Prof. Dr. Hakan Nuri ATAHAN (Komisyon Başkanı)
Araş. Gör. Furkan ÇALIM

UZAKTAN EĞİTİM DESTEK KOMİSYONU

Araş. Gör. Ozan ALVER
Araş. Gör. Sinan Emre ÇANKAYA
Araş. Gör. Muzaffer YAZAR
Araş. Gör. Serkan KARATOSUN


MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÜYELERİ

Doç. Dr. Esin ERGEN (Komisyon Başkanı)
Prof. Dr. Cavidan YORGUN


AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU

Prof. Dr. Emre BAYRAKTAR (Komisyon Başkanı)
Prof.Dr. Gül POLAT TATAR
Doç.Dr. Veysel Şadan Özgür KIRCA
Doç.Dr. Mehmet Cüneyd DEMİREL

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI (İNS 4901/İNS 4901E) KOMİSYONU

Prof. Dr. Engin ORAKDÖĞEN (Komisyon Başkanı)
Prof. Dr. Bihrat ÖNÖZ (Hidrolik)
Prof. Dr. Kutlu DARILMAZ (Betonarme)
Doç. Dr. Özkan ŞENGÜL (Yapı Malzemesi)
Doç. Dr. Osman BULUT (Mekanik)
Doç. Dr. Cüneyt VATANSEVER (Çelik)
Dr. Öğr. Üy. Şükriye İYİNAM (Ulaştırma)
Dr. Öğr. Üy. Mustafa HATİPOĞLU (Geoteknik)
Öğr. Gör. Dr. Murat KURUOĞLU (Yapı İşletmesi)

YARDIM BİLETİ KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üy. Ülkü Hülya ÇALIK KARAKÖSE (Komisyon Başkanı)
Araş. Gör. Dr. Nilay Çelik MUHTAROĞLU
Araş. Gör. Dr. Sibel GÜREL
Araş. Gör. Dr. Tuba Gürbüz BÜYÜKKAYIKÇI
Araş. Gör. Fırat Doğu AKIN
Araş. Gör. Onur DENİZ
Araş. Gör. Yonca BAB

FAKÜLTE SEÇİM ÜST KURULU

Prof. Dr. Fethi KADIOĞLU

CİBUTİ KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Kemal Selçuk ÖĞÜT


GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI
Bölüm Tanıtım Komisyonu

Doç. Dr. Filiz BEKTAŞ BALÇIK (Başkan)
Prof. Dr. Filiz SUNAR
Prof. Dr. Rahmi N. ÇELİK
Prof. Dr. Elif SERTEL
Prof. Dr. Şinasi KAYA
Prof. Dr. Hande DEMİREL
Prof Dr. Himmet KARAMAN
Doç. Dr. Çiğdem GÖKSEL
Doç. Dr. Serdar EROL
Doç. Dr. Bihter EROL
Doç. Dr. Turan ERDEN
Doç. Dr. H. Hakan YAVAŞOĞLU
Doç. Dr. M. Tevfik ÖZLÜDEMİR
Doç. Dr. Uğur ALGANCI
Doç. Dr. A. Özgür DOĞRU
Öğretim Görevlisi Mehmet İŞİLER 
Araş. Gör. Nur YAĞMUR
Araş. Gör. Aylin TUZCU
Araş. Gör. M. Serkan IŞIK
Araş. Gör. M. Enes ATİK
Araş. Gör. M. Oğuzhan METE
Araş. Gör. İrem YAKAR
Araş. Gör. Haydar M. AKÇAY
Araş. Gör. M. Raşit ÇEVİKALP
Araş. Gör. Bilal MUTLU
 

Akademik Yükseltmelerde Ön Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Mustafa YANALAK (Başkan)
Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU 

Öğrenci Temsilciliği Komisyonu

Öğr. Gör. Dr. M. Ufuk ÖZERMAN
Doç. Dr. Serdar EROL

ÇAP ve Yandal Komisyonu

Prof. Dr. Himmet KARAMAN (Başkan)
Doç. Dr. Esra ERTEN

İntibak (Yatay-Dikey Geçiş, Af) Komisyonu

Prof. Dr. Ergin TARI (Başkan)
Doç. Dr. H. Hakan YAVAŞOĞLU
Doç. Dr. Uğur ALGANCI 

Mevlana Değişim Programı Komisyonu

Doç. Dr. Filiz BEKTAŞ BALÇIK (Başkan)
Doç. Dr. A. Özgür DOĞRU

Akademik Etkinlikler Komisyonu

Doç. Dr. M. Tevfik ÖZLÜDEMİR
Doç. Dr. Bihter EROL 

Sınav Gözetmen Görevlendirme Komisyonu

Dr. Adalet DERVİŞOĞLU
Araş. Gör. M. Oğuzhan METE

Erasmus Komisyonu

Doç. Dr. Filiz BEKTAŞ BALÇIK (Başkan)
Doç. Dr. A. Özgür DOĞRU

Staj Komisyonu

Doç. Dr. M. Tevfik ÖZLÜDEMİR (Başkan)
Doç. Dr. Turan ERDEN
Araş. Gör. Deniz BAŞAR
Araş. Gör. M. Furkan ÇELİK
Araş. Gör. Aylin TUZCU
Öğretim Görevlisi Büşra KARTAL

Burs Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Oğuz SELBESOĞLU (Başkan)
Dr. Adalet DERVİŞOĞLU
Araş. Gör. M. Enes ATİK
Araş. Gör. Muhammed Raşit ÇEVİKALP

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Mustafa YANALAK (Bölüm Başkanı, Koordinatör)
Prof. Dr. Reha Metin ALKAN
Prof. Dr. Ergin TARI
Prof. Dr. Hande DEMİREL
Prof. Dr. Himmet KARAMAN 
Doç. Dr. Çiğdem GÖKSEL
Öğr. Gör. Dr. M. Ufuk ÖZERMAN

Eğitim Geliştirme Komisyonu

Prof. Dr. Reha Metin ALKAN (Başkan)
Prof. Dr. Ergin TARI
Prof. Dr. Şinasi KAYA
Prof. Dr. Himmet KARAMAN 
Doç. Dr. Çiğdem GÖKSEL
Doç. Dr. Serdar EROL
Doç. Dr. Zaide DURAN
Öğr. Gör. Dr. M. Ufuk ÖZERMAN 

Bilgi İşlem Komisyonu

Doç. Dr. Serdar EROL (Başkan)
Araş. Gör. Batuhan SARITÜRK 
Araş. Gör. Ali TUNÇ
Araş. Gör. Mustafa Serkan IŞIK
Araş. Gör. Volkan ÖZBEY
Araş. Gör. Ömer AKIN
Araş. Gör. Muhammed Oğuzhan METE
Araş. Gör. Ozan ÖZTÜRK
Araş. Gör. Muhammed Raşit ÇEVİKALP
Araş. Gör. Bilal MUTLU

Sektör ve Mezun İlişkileri Komisyonu

Prof. Dr. Rahmi Nurhan ÇELİK (Başkan)
Prof. Dr. N. Necla ULUĞTEKİN
Doç. Dr. Filiz Bektaş BALÇIK
Dr. Öğr. Üyesi Caner GÜNEY
Araş. Gör. Batuhan SARITÜRK
Araş. Gör. Ali TUNÇ

Çıkış Mülakatı Komisyonu

Prof. Dr. Dursun Z. ŞEKER
Prof. Dr. N. Necla ULUĞTEKİN
Doç. Dr. Çiğdem GÖKSEL
Araş. Gör. İrem YAKAR
Araş. Gör. Haydar M. AKÇAY

Lisansüstü Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU
Doç. Dr. Zaide DURAN
Doç. Dr. Turan ERDEN
Doç. Dr. Bihter EROL
Öğr. Gör. Dr. M. Ufuk ÖZERMAN 

FOCUS-Tasarım Projesi Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Dursun Z. ŞEKER
Araş. Gör. R. Alper KUÇAK
Araş. Gör. Nur YAĞMUR


ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI


Stratejik Planlama Çalışmaları Koordinasyon Kurulu

Prof. Dr. İsmail TORÖZ (Başkan)
Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK
Prof. Dr. Ayşegül TANIK
Prof. Dr. Seval SÖZEN
Prof. Dr. Kadir ALP
Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON
Prof. Dr. Melike GÜREL
Prof. Dr. Osman ARIKAN
Prof. Dr. Güçlü İNSEL
Prof. Dr. Tuğba ÖLMEZ HANCI
Doç. Dr. Nevin YAĞCI
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem KARPUZCU
Araş. Gör. Dr. Onur ÖZCAN

Eğitim Komisyonu

Prof. Dr. Melike GÜREL (Başkan)
Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK
Prof. Dr. Bilsen BELER BAYKAL
Prof. Dr. Seval SÖZEN
Prof. Dr. Kadir ALP
Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR
Doç. Dr. Nevin YAĞCI
Doç. Dr. Didem OKUTMAN TAŞ
Doç. Dr. Ebru DÜLEKGÜRGEN
Doç. Dr. Serdar DOĞRUEL
Araş. Gör. Malhun FAKIOĞLU

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. İdil Arslan ALATON (Koordinatör)
Doç. Dr. Gülsüm Emel ZENGİN BALCI (ABET-Eş Başkan)
Doç. Dr. Burçak KAYNAK TEZEL (ABET-Eş Başkan)
Doç. Dr. Nevin YAĞCI (Böl. Bşk. Yrd.)
Doç. Dr. Serdar DOĞRUEL
Doç. Dr. Özlem KARAHAN ÖZGÜN
Doç. Dr. Derya İMER YÜKSEL
Prof. Dr. Fatoş GERMİRLİ BABUNA (Danışman-ABET)
Prof. Dr. Ayşegül TANIK (Danışman-ABET)
Prof. Dr. Osman ARIKAN (Danışman-Kalite)
Prof. Dr. Çiğdem YANGIN GÖMEÇ (Danışman-ABET)
Doç. Dr. Didem OKUTMAN TAŞ (Danışman-ABET)
Doç. Dr. Ebru DÜLEKGÜRGEN (Danışman-ABET)
Araş. Gör. Dr. Onur Yılmaz ÖZCAN
Araş. Gör. Gökşin ÖZYILDIZ
Araş. Gör. Malhun FAKIOĞLU
Araş. Gör. Büşra ÇİÇEKALAN
Araş. Gör. Yasemin AKDAĞ

Ders Dosyaları Alt Komisyonu (ABET Alt Komisyonu)

Doç. Dr. Serdar DOĞRUEL
Araş. Gör. Hazal GÜLHAN
Araş. Gör. Mehmet Sadık AKÇA

Anketler Alt Komisyonu (ABET Alt Komisyonu)

Doç. Dr. Derya İMER YÜKSEL
Doç. Dr. Alpaslan EKDAL
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜVEN
Araş. Gör. Gamze CEYLAN
Araş. Gör. Meltem AĞTAŞ
Araş. Gör. Enise PEKGENÇ

Mezunlar ve İşverenlerle İlişkiler Komisyonu (ABET Alt Komisyonu)

Prof. Dr. Gülen İSKENDER
Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN
Araş. Gör. Kadir ÖZÇELİK

Öğrenci Çıktıları Ölçme-Değerlendirme Koordinatörleri (ABET Alt Komisyonu)

Öğrenci Çıktısı-1: Prof. Dr. Melike GÜREL, Araş. Gör. Gamze CEYLAN
Öğrenci Çıktısı-2: Doç. Dr. Evren ERŞAHİN, Araş. Gör. Hazal GÜLHAN
Öğrenci Çıktısı-3: Doç. Dr. Ekrem KARPUZCU, Araş. Gör. Ayşe YÜKSEKDAĞ
Öğrenci Çıktısı-4: Prof. Dr. Elif PEHLİVANOĞLU MANTAŞ, Araş. Gör. Nilay BİLGİN SARITAŞ
Öğrenci Çıktısı-5: Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR, Araş. Gör. Dilşad SOYLU
Öğrenci Çıktısı-6: Prof. Dr. Seval SÖZEN, Araş. Gör. Yasemin AKDAĞ
Öğrenci Çıktısı-7: Doç. Dr. Ebru DÜLEKGÜRGEN, Araş. Gör. Gökşin ÖZYILDIZ

Erasmus / Mevlana Değişim Programı Komisyonu

Doç. Dr. Didem OKUTMAN TAŞ
Öğr. Gör. Dr. Ekrem KARPUZCU

İntibak (Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Af) Komisyonu

Doç. Dr. Özlem KARAHAN ÖZGÜN

Çap ve Yandal Komisyonu

Prof. Dr. Gülen İSKENDER
Doç. Dr. Serdar DOĞRUEL

Staj Komisyonu

Doç. Dr. Alpaslan EKDAL (Başkan)
Doç. Dr. R. Kaan DERELİ
Araş. Gör. Ayşe YÜKSEKDAĞ
Araş. Gör. Malhun FAKIOĞLU
Araş. Gör. Enise PEKGENÇ

Burs Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Esra ATEŞ GENCELİ (Başkan)
Prof. Dr. Rüya TAŞLI
Araş. Gör. K. Elif MAÇİN

Bilgi İşlem Komisyonu

Araş. Gör. Dr. Onur Yılmaz ÖZCAN (Başkan)
Araş. Gör. Ali İzzet CENGİZ

Tanıtım Komisyonu

Doç. Dr. Gülsüm Emel ZENGİN BALCI (Başkan, Fakülte Tanıtım Komisyonu Üyesi))
Araş. Gör. Başak AYDIN FIRAT (Fakülte Tanıtım Komisyonu Üyesi)

Akademik Yükseltmelerde Ön Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Osman ARIKAN
Prof. Dr. Gülen İSKENDER

Öğrenci Temsilciliği Komisyonu

Doç. Dr. Nevin YAĞCI (Fakülte Öğr. Tems. Komisyonu Üyesi)
Doç. Dr. Alpaslan EKDAL
Dr. Öğretim Üyesi M. Ekrem KARPUZCU

Sınav Gözetmen Görevlendirmeleri

Araş. Gör. Öykü MUTLU SALMANLI
Araş. Gör. Gamze CEYLAN

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Doç. Dr. Derya Yüksel İMER
Doç. Dr. Serdar DOĞRUEL
Doç. Dr. Alpaslan EKDAL

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Ekibi

Prof. Dr. İsmail TORÖZ
Prof. Dr. Kadir ALP
Prof. Dr. Gülen İSKENDER
Doç. Dr. Ebru DÜLEKGÜRGEN
Doç. Dr. Derya Yüksel İMER
Yüksek Müh. Ayşegül ÜNAL
Teknisyen Hakan KALENDER

Afet ve Acil Durum Eylem Planı Komisyonu

Prof. Dr. Gülen İSKENDER (Fakülte Afet ve Acil Durum Yön. Pl. Kom. üyesi)
Doç. Dr. Derya Yüksel İMER

Bitirme Tasarım Projesi (BTP) Komisyonu

Prof. Dr. Çiğdem YANGIN GÖMEÇ (Koordinatör)
Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK ((Danışman)
Prof. Dr. Ayşegül TANIK (Danışman)
Araş. Gör. Enise PEKGENÇ

Çevre Mühendisliği Tasarım Projesi (ÇMTP) Komisyonu

Prof. Dr. Güçlü İNSEL (Koordinatör)
Prof. Dr. Ayşegül TANIK (Danışman)
Prof. Dr. Çiğdem Yangın Gömeç (Danışman)
Doç. Dr. Derya YÜKSEL İMER
Araş. Gör. Gökşin ÖZYILDIZ